Настройки

Къде мога да намеря настройките си за F2F?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата κи след товадокоснете опцията „Настройки“. От опциите, които се показват в ляватастранична лента, докоснете настройката, която искате даактуализирате

Какво включват настройките за F2F и как мога да гиредактирам?

Настройките включват:

  • Смени парола: Докоснете този раздел, за да променитетекущата си парола, като зададете по-надеждна такава. Въведетеновата си парола в съответните полета и докоснете„Изпращане.

  • Политика за поверителност: Докоснете този раздел, за даполучите информация за Политиката ни за поверителност,категориите данни, които може да обработваме, за какви целиможе да обработваме информацията ви и юридическатаобосновка за обработката, информацията, която разкриваме натрети страни, бисквитките и подобните проследяващитехнологии, международните трансфери на информация,сигурността, точността, свеждането до минимум и запазването наданните, общите условия за ползване и данните за връзка.

  • Оцени приложението (само за потребители на Android):Докоснете този раздел, за да бъдете пренасочени към страницатана F2F в Play Store и да оцените F2F

  • словия и правила: Докоснете този раздел, за да получитеповече информация за общите условия за ползване на F2F,приемлива употреба и какво е забранено, актуализации,поддръжка и помощ.

  • Смени езика: Докоснете този раздел, за да промените езика наинтерфейса на F2F. Изберете предпочитания език и след товадокоснете „Продължи“.

  • Свържи се с нас: Докоснете този раздел, за да изпратитесъобщение, ако имате каквито и да е притеснения относно F2F. На
    следващия екран въведете имейл адреса си, темата и текста насъобщението, след което докоснете „Изпращане“. Екипът заподдръжка на F2F ще ви отговори възможно най-скорο

Category: BG