Известия

Какви видове известия изпраща F2F?

Известията са актуализации за дейността в F2F. Получавате известия вследните случаи:

 • Всеки път, когато групата или дружеството ви направи изявлениечрез публикация

 • Когато приятел в F2F качи публикация (нова емисия)

 • Когато колега ви изпрати покана за приятелство

 • Когато колега приеме поканата ви за приятелство

 • Когато колега или приятел хареса ваша публикация

 • Когато колега или приятел коментира ваша публикация

 • Когато колега ви изпрати молба да се присъедини към група, накоято сте администратор

 • Когато колега ви добави към група, на която е администратор

 • Когато получите групово съобщение (Групи)

 • Когато получите съобщение в личен разговор (Съобщения)

 • Когато получите съобщение в групов разговор (Съобщения)

 • Като напомняне, че имате насрочено събитие, което да посетите,като например обучение и т.н.

 • Когато групата или компанията ви изпрати изскачащо съобщение(това се нарича „насочено известие)

Category: BG