Календар

Как мога да вляза в раздела Calendar?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата и след товадокоснете опцията „Календа

Какво мога да видя в календара?

В календара си можете да следите срещи, за които е насрочено даучаствате, като събития на Дружеството/Групата, обучения и т.н. Катодокоснете насрочена среща, можете да видите подробности за нея, като
например името й, конкретната дата и час на провеждане, описание идругите поканени участници..

Можете да намерите минала среща, като докоснете опцията „Вижминали събития“

Category: BG